Aktualności - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Aktualności

Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Gminy Wejherowo opracowuje projekt „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”. Przygotowano wstępny projekt rocznego programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji.

Czytaj więcej: Konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

Biała wstążka - nowa kampania społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w okresie od 25 listopada do 10 grudnia przeprowadzi Kampanię "Biała wstążka". W ramach Kampanii m. in. zorganizowany zostanie konkurs. Przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobiecie lub kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet.

formularz zgłoszeniowy

regulamin

Nowy sołtys w Łężycach!

15 października w świetlicy wiejskiej w Łężycach odbyło się zebranie wyborcze, mające na celu wyłonienie sołtysa. Chęć pełnienia tej funkcji wyraziło  dwoje kandydatów – Karolina Klebba oraz Dariusz Siembida. W wyniku przeprowadzonego głosowania, nowym sołtysem Łężyc została Pani Karolina Klebba. W szeregach rady sołeckiej zasiedli natomiast: Anna Pietrzykowska, Renata Reich – Kolmetz, Dariusz Siembida oraz Marcin Szady.

Seniorskie świętowanie w Górze

Mszą pod przewodnictwem księdza kanonika Jerzego Osowickiego 16 października swoje świętowanie rozpoczęli seniorzy z Góry. Tuż po niej, odbyło się spotkanie wszystkich zaproszonych tego dnia najstarszych mieszkańców sołectwa, którzy w przemiłej atmosferze wysłuchali życzeń od Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło, pani sołtys Genowefy Dampc i radnego Józefa Prangi.

Czytaj więcej: Seniorskie świętowanie w Górze

Myślimy globalnie, działamy lokalnie! Tablice w języku kaszubskim stanęły w sołectwach Gminy.

Na terenie Gminy Wejherowo od końca września sukcesywnie wymieniano tablice informacyjne przy wjazdach do sołectw. Nowe tablice z nazwami miejscowości od poprzednich różni język. Zawarte na nich nazwy występują bowiem w języku polski i kaszubskim! Dzięki temu, w wyraźny sposób w 15 sołectwach Gminy dostrzec można związek z tradycją kaszubską, tak bliską lokalnej ludności i atrakcyjną dla przejezdnych. Wymiana tablic w całości sfinansowana została ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 

Partnerzy: