Aktualności - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Aktualności

ZAPRASZAMY DO ZBYCHOWA I KNIEWA!

Po udanej nocy filmowej w Bolszewie, zapraszamy do Zbychowa i Kniewa!


A tak bawiliśmy się minionej nocy:


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie,

(84-241 Gościcino ul. Wejherowska 22)

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Delegacja Gminy Wejherowo z wizytą w partnerskim samorządzie!

Od 17 do 22 lipca delegacja Gminy Wejherowo gościła w partnerskiej gminie Ochotnica Dolna. Wizyta na Podkarpaciu była jednym z przejawów długoletniej współpracy między samorządami. Owoce partnerstwa widoczne są od 2010 roku, kiedy z inicjatywy Wójta Henryka Skwarło dokonano uroczystego podpisania deklaracji woli podjęcia współpracy z tamtejszym włodarzem Wójtem Kazimierzem Konopką. Od tego czasu sukcesywnie prowadzone są działania mające na celu wzajemne promowanie walorów turystycznych i wypoczynkowych.

Czytaj więcej: Delegacja Gminy Wejherowo z wizytą w partnerskim samorządzie!

Więc chodź pomaluj mój świat

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Gościcinie zaprasza do udziału w warsztatach murale/graffiti. Projekt "Pocztówki z Kaszub – organizacja warsztatów twórczych dla mieszkańców Gminy Wejherowo" dofinansowany jest w ramach Małych Projektów PROW w konkursie rozpisanym przez LGD Kaszubska Droga. Pod okiem profesjonalnego instruktora dzieci i młodzież z Warszkowa, Gniewowa, Reszek i Kniewa ozdobią graffiti wybrane punkty w swoich miejscowościach. Ilość miejsc ograniczona dlatego zapraszamy do zapisywania się pod numerem telefonu 600 221 011.

Czytaj więcej: Więc chodź pomaluj mój świat

DOFINANSOWANIA NA MODERNIZACJĘ ŹRÓDEŁ ENERGII CIEPLNEJ

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO

W związku z wejściem w życie Uchwały nr XLI/492/2014 Rady Gminy Wejherowo
z dnia 21 maja 2014 r.,

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej.

Rodzaje inwestycji objętych naborem:

·   wymiana źródła energii cieplnej dla ogrzewania budynku i wytwarzania ciepłej wody użytkowej, poprzez likwidację kotłów opalanych węglem / koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem / olejem opałowym, ogrzewaniem elektrycznym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii,

·      rozbudowa źródła energii cieplnej dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Czytaj więcej: DOFINANSOWANIA NA MODERNIZACJĘ ŹRÓDEŁ ENERGII CIEPLNEJ

Partnerzy: